THE BEST CHARITY IS TO HELP PEOPLE HELP THEMSELVES

Na de tsunami zeebeving werd de vzw “Nets and Boats” opgericht door enkele VRIENDEN en SCHENKERS ten einde de getroffen vissersgemeenschappen van de zuid-oostkust van Sri Lanka, en in het bijzonder deze van de streek van Ambalantota (strand van Kalametiya) te helpen.

Het DOEL van de vzw “Nets and Boats” is de overlevende vissers aan te zetten hun traditionele visvangstactiviteiten te hervatten (prauwen – catamarans met roeispanen en met de handen te slepen netten). Deze oeroude methode eerbiedigt het milieu van de regio. De vissers werken in ploegen van om en bij de 50 mensen . Rekening houdend met hun respektievelijke families, laat iedere ploeg toe 150 of zelfs 200 mensen in hun levensonderhoud te voorzien.

Op moreel en psychologisch vlak is het uiterst belangrijk dat deze vissersgemeenschappen, zonder uitstel, hun vissersactiviteiten hervatten, en dat zij ook beseffen dat zij in hun tegenspoed niet in de steek werden gelaten.

De door de vzw “Nets and Boats” verzamelde FONDSEN zullen dienen om de vernietigde of beschadigde catamarans en netten te herstellen zoniet te vervangen. De GIFTEN zullen overhandigd worden aan de vertegenwoordigers van de gemeenschappen, nadat deze het nodige vissersmateriaal hebben bepaald.

Ten titel van voorbeeld zal ELKE GIFTE van 50 euro EEN LID van de gemeenschap toelaten van de visvangst te leven gedurende de KOMENDE 10 JAREN (zie Updates).

De vzw “Nets ande Boats” is een vrijwilligersvereniging , die zich ertoe verbindt, met een minimum aan administratiekosten, de vissersdorpen in Sri Lanka te helpen. Ten einde de TRANSPARANTIE van alle bewerkingen te waarborgen, zal een wettelijk en notarieel ontvangstbewijs geeist worden van elke begunstigde in Sri Lanka. De ontvangstbewijzen zullen in het Singala en in het Engels opgesteld worden.

HERINNER U, THE BEST CHARITY IS TO HELP PEOPLE HELP THEMSELVES

Click on Logo - Peterschap Belgïe: | Peterschap Italïe: | Peterschap USA:
Grr Design | ©2005 Sri Lanka Nets and Boats vzw